Juridiske betingelserDenne hjemmesiden er publisert av KNA Rudskogen og kan bare brukes for informasjonsformål. Når du går inn på og bruker denne internettsiden, forplikter du deg samtidig til å godta de betingelser som er fastsatt i denne erklæringen. Du forplikter deg også til å følge alle andre restriksjoner som finnes på denne hjemmesiden.

KNA Rudskogen gir deg tillatelse til å lese og laste ned informasjonen (”Materialet”) på denne hjemmesiden kun for personlig, ikke-forretningsmessig bruk. Denne tillatelsen er ikke en overføring av eierskap av Materialet, og kopier av Materialet kan ikke endres på noen måte eller reproduseres eller offentliggjøres eller distribueres eller brukes på noen måte for offentlige eller forretningsmessige formål.

KNA Rudskogen garanterer ikke at informasjonen som vises på denne hjemmesiden er nøyaktig eller fullstendig eller at råd, meninger, uttalelser om annen informasjon er pålitelig. KNA Rudskogen påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle unøyaktigheter eller utelatelser. KNA Rudskogen garanterer heller ikke at denne hjemmesiden eller serverne er uten virus eller eventuelle andre skadelige elementer.

Denne hjemmesiden til KNA Rudskogen tilbyr lenker til andre hjemmesider. KNA Rudskogen er ikke ansvarlig for innholdet i tilknyttede hjemmesider og påtar seg ikke noe ansvar i forbindelse med tilgang til og bruk av disse.

Denne erklæringen er i henhold til norsk lov.

Ønsker du å sende oss informasjon?

KNA Rudskogen tar gjerne i mot informasjon i form av nyheter, bilder, videoer og annet du mener kan være av interesse for våre sider. Du vil selvfølgelig bli kreditert med navn på det vi bruker, men vi forbeholder oss imidlertid retten til å bruke det vi selv mener er relevant. Materiale som er sendt eller på annen måte gitt oss for bruk på klubbens nettsider er å betrakte som klubbens eiendom. Slikt materiale kan imidlertid ikke selges eller gis videre av klubben til en 3. part uten godkjenning av den som har opphavsrett. Klubben tar ikke ansvar for ulovlig kopiering fra våre sider.

For å lette arbeidet med innleggingen, ser vi gjerne at du tenker over følgende før du sender noe til oss:

  • Dokumenter fra Word, Excel og lignende ønsker vi på pdf, html eller tekst format.
  • Bilder på jpg, png, gif o.l. Vi bruker vanligvis ikke bilder som er større enn 800×600 pixler. Ikoner har størrelse 150×150
  • Video på mpg, wmv format o.l

Som sagt er dette ikke absolutte krav til formater, er du i tvil så send oss det du har.

Kommentarer er stengt.