Frida Marie A. Heie

Klasse: Cadetti

Kart: Birel og Praga

Team: Team Karting – Norway

Hjemmeside: http://dinokart.no/team-karting-norway.html

  • Søk